sales@zhelf.com

+86-512-53525905

Categori cynnyrch

Cysylltwch â:Lee Daniel
Ffôn:86-512-53525905
Ffôn symudol:8613382114523
E-bost:sales@zhelf.com
Ychwanegu:Parth diwydiannol Songnan

Cartref > Newyddion > Cynnwys
Datblygiad Marchnad Rack Dillad Jul 01, 2017

Er bod dinasoedd tair haen datblygiadau marchnad raciau drysau pren yn gymharol lai tu ôl. Mae hyn yn nodi bod y diwydiant rac sych yn fwy o arddull system werthiant mwy diwedd ben, mwy perffaith, wedi gosod sylfaen dda ar gyfer Rack Dillad ar gyfer datblygu diwydiant rhesi tair haen dinas. Rack Dillad Yn dilyn nifer fawr o ddinasoedd yr ail a'r ail haen i drosglwyddo dinasoedd tair haen i'r ddinas, bydd dinasoedd tair haen ar gyfer drysau pren yn syth yn cynyddu galw'r rhesi, bydd y farchnad tair llinell yn aeddfedu'n raddol. Gyda'r cynnydd mewn prisiau, mae drysau pren a raciau bagiau a deunyddiau crai Tsieina hefyd yn dilyn y cynnydd. Gyda datblygu dinasoedd trydydd haen, mae llawer o ddinasoedd trydydd haen y busnes yn raddol i'r trac cywir, ac yna'n ceisio datblygu sianeli amrywiol.

Mae dinasoedd trydydd haen y busnesau raciau sychu yn raddol i'r diwydiant raciau dillad rheilffyrdd yn wahanol i ddiwydiant rac sychu eraill, Rack Dillad yn amrywio ei raciau lifft - o'r sgriw i'r raciau sychu awyr agored, o'r bibell i'r dur. Oherwydd bod dinasoedd haen gyntaf ac ail maint y farchnad, effaith ystod eang o fformat y farchnad wreiddiol, effaith dinasoedd cryf, trydydd haen er mwyn ailsefydlu marchnad ar gyfer eu marchnad canolog eu hunain yn fwy anodd fyth. Mae rhwystr y sianel yn arwain at lawer o gyfleoedd i wneud cwsmeriaid newydd yn cael eu colli yn ofer. Mewn cyferbyniad, mae Rack Dillad yn llawer llai o faint y rheseli drysau pren tair haen. Sychu busnes raciau i feistroli'r cyfle i godi'r dinasoedd tair haen yn y farchnad trydydd llinell i ddod o hyd i'r rhyfel, Mae Rack Dillad yn clymu'r gwersyll, ac yna'n bwriadu datblygu. Gwanhau hunan-styled galed wrth wrthsefyll y busnesau bach a chanolig hyn i farchnata risg, unwaith y bydd amgylchedd y farchnad yn newid, y mwyaf agored i niwed i'r effaith.

Bydd y farchnad yn cyflwyno prif ffrydio adeiladu marchnad broffesiynol y diwydiant rac sychu tair marchnad yn raddol gan y dinasoedd haen gyntaf ac ail haen yn raddol i'r dinasoedd trydydd haen, a ddatblygwyd gan yr ardaloedd a ddatblygwyd yn economaidd i'r ardaloedd a ddatblygwyd. Er enghraifft, nawr yw'r Oes Rhyngrwyd, mae marchnadoedd rhwydwaith Rack Dillad yn cael ei fabwysiadu'n raddol gan fusnesau mawr, ond nid yw llawer o fusnesau bach wedi cymryd i ystyriaeth. Mae'r sefyllfa hon yn hawdd achosi cystadleuaeth anhrefnus yn y diwydiant, gan gyfyngu ar ddatblygiad y diwydiant. Nid oes unrhyw anghydfodau "wedi eu curo'n wael", oddi wrth y "extravagance", ychydig yn fwy brodorol "plentyn", Nid yw Rack Dillad yn cael ei ofni am y tiger, dosbarthiad atyniad cryf, y farchnad Mae prif ffrwd yn cyflwyno tair llinell yn araf Y farchnad.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae datblygiad cyflym y diwydiant raciau drws pren, i'r farchnad wedi dod â chyfleoedd busnes di-dâl, Dillad Rack a ddywedodd fod y rhesi dillad yn blat metel marw, yn y nwyddau i ymuno â'r elfennau rac dillad, fydd y nwyddau Edrychwch yn ffasiwn ar unwaith.

Ymrwymiad cryf iawn i wasanaethu i fanteisio ar y farchnad Yn ôl naw mae raciau sychu Xiaobian yn deall, marchnad raciau drysau pren heddiw, dim prinder raciau codi, Rack Dillad na diffyg gofod marchnad, y mwyaf difrifol yw'r union ymrwymiad.

Fodd bynnag, nid oedd llawer o linellau o raciau sychu'r ddinas, er nad oedd nifer y raciau, y radd yn uchel, a mwy ar gyfer y farchnad integredig, yn ffurfio model busnes proffesiynol, unigryw. Yn y cyd-destun hwn, bydd y dewis o ddinasoedd tair haen fel hafan ddiogel yn dod yn angenrheidiol. Rack Dillad Er budd yr amgylchedd economaidd sy'n canolbwyntio ar y farchnad, os bydd y cynhyrchiad rac dillad yn ymrwymo'n ddidwyll, byddant yn denu mwy o sylw, ynghyd â'r gwasanaeth y gallwn ddilyn eu siwt, er mwyn ennill cydnabyddiaeth defnyddwyr, agor sianeli i sefydlu siopau Bydd wrth gwrs, wrth gwrs, yn gwarantu y bydd y farchnad yn fwy eang. Trwy integreiddio trwm, mae siopau brandiau raciau sychu wedi dechrau yn y dinasoedd haen cyntaf ac ail nifer fawr o Rack Dillad sy'n dod i'r amlwg ac i'r dinasoedd tair haen yn y duedd ddatblygu. Ar hyn o bryd, mae dinasoedd haen cyntaf ac ail haen y farchnad raciau drysau pren yn fwy aeddfed, mae gan Rack Dillad raddfa sylweddol o raciau sychu.

Pan gaiff y raciau drws pren eu cywasgu'n raddol pan fo'r elw, mae llawer o fusnesau yn gyfarwydd â difrifoldeb y broblem, er mwyn datblygu'n y tymor hir, rhaid inni ailddewis y farchnad newydd. O ran y sefyllfa bresennol, mae un neu ddwy o linellau buddsoddiad y farchnad raciau pren yn fawr iawn, mae cyflymder y trawsnewidiad hefyd yn gymharol gyflym. Felly, ehangu'r sianeli gwerthiant, Rack Dillad ac mae'r sianel yn gweithredu'n iawn ac mae nifer fawr o fusnesau raciau pren bach yn hanfodol. Rack Dillad Nid ydynt yn becynnau "hyfryd", Rack Dillad ond mae tair llinell y farchnad raciau sychu yn arbennig o weithgar ac yn rhad ac am ddim.

Gyda'r argyfwng ariannol rhyngwladol wedi lledaenu o'r economi rithwir i'r economi go iawn, mae masnach dramor Tsieina ac allforion oherwydd effaith enfawr marchnadoedd tramor ac effaith llawer o orchmynion busnes raciau dillad yn lleihau'n gyflym, mae cynhyrchu a rheoli'n wynebu problemau difrifol. Rack Dillad Yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae'r rhesi sychu traddodiadol sy'n gweithredu anwastad, gan godi llawer o broblemau yn ansawdd y raciau sychu a'r gwasanaeth ôl-werthu.